23-45-M/01 Dopravní prostředky

Dopravní prostředky - studijní obor

 

Obecná charakteristika oboru Dopravní prostředky

Pokud se chceš stát specialistou na různých pozicích v autodopravě nebo autoopravárenství, nebo chceš-li v těchto oborech podnikat, začni studovat s námi. Naučíš se vše o konstrukci a funkci částí silničních dopravních prostředků, zvládneš zjistit a opravit jejich poruchy. Budeš znát základy strojírenské výroby včetně její technologie a dokážeš nakreslit a číst strojní výkresy. Po absolvování studia budeš kvalifikován jako technický pracovník se širokým pracovním zařazením.

Proč studovat s námi tento obor?

  • Tento obor ti umožňuje ŠIROKÉ PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ve všech odvětvích strojní výroby, zvláště pak souvisejících s automobily a autodopravou.
  • Pedagogové se žákům věnují také INDIVIDUÁLNĚ, při výuce využívají moderní metody a pomůcky, výklad zaměřují na praxi.
  • NAPOJENÍ TEORIE A PRAXE již od 1. ročníku. V rámci praktických cvičení z odborných předmětů budeš pod vedením učitele OV provádět diagnostiku a opravy závad, údržbu apod., od 2. ročníku absolvuješ souvislou 10denní praxi na reálném pracovišti.
  • V průběhu studia máš MOŽNOST ZÍSKAT v rámci výuky svářečské oprávnění ZK 135 a ZK 311 a řidičské oprávnění skupiny C zdarma.

 

více informací na https://www.isste.cz/obory/strojirenske-obory/dopravni-prostredky

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 25,3% (81,6) 28,1% (44,4) 38,9% (98,5%) 100% (0%)
2019 21,0% (83,2) 26,0% (45,0) 33,1% (86,0%) 44,2% (9,3%)
2018 42,0% (78,4) 35,6% (47,6) 18,3% (66,7%) 15,5% (29,4%)
2017 26,0% (70,5) 20% (41,5) 45,6% (84,6%) 38,1% (15,4%)
2016 71,8% (87,9) 69,9% (70,7) 10,2% (62,5%) 8,3% (37,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,0% (36) 32,1% (30,8) 10,2% (54,5%) 100% (0%)
2019 20,1% (42) 36,9% (31,6) 24,2% (63,6%) 100% (0%)
2018 45,3% (45) 57,1% (42,4) 29,8% (55,6%) 6,8% (33,3%)
2017 73,8% (54) 62,2% (45,0) 86,0% (87,5%) 100% (0%)
2016 20,8% (36) 38,8% (36,6) 19,7% (42,9%) 15,3% (28,6%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 50% (42,6) 50% (34,5) 50% (40%) 50% (20%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,1% (54) 48,2% (38,0) 32,6% (80,5%) 100% (0%)
2019 25,4% (54) 21,9% (30,5) 35,7% (76,4%) 51,3% (7,3%)
2018 76,2% (62) 70,5% (42,9) 26,9% (68,9%) 11,0% (29,7%)
2017 61,2% (60) 50,9% (47,0) 50,4% (79,2%) 49,1% (12,5%)
2016 51,1% (61) 50,7% (45,2) 14,3% (57,7%) 8,1% (38,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: