23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik - učební obor

Obecná charakteristika oboru Strojní mechanik

Žáci v průběhu studia získávají odborné znalosti a osvojení praktických dovedností pro ruční zpracování kovů a klasické způsoby obrábění, svařování, provádění montáže, demontáže a údržby strojů a strojních zařízení. Při vstupu na trh práce mohou tyto znalosti uplatnit na různých pozicích ve výrobních a opravárenských podnicích.

Proč studovat s námi tento obor?

  • S ohledem na chod a rozvoj průmyslu v našem regionu i blízko v pohraničí najdeš ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ na trhu práce.
  • PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE již od 1. ročníku, odborný výcvik se střídá v pravidelných týdenních cyklech s teoretickou výukou, budeš pracovat na zakázkách, od 2. ročníku absolvuješ odborný výcvik na pracovišti některé z firem, se kterou škola spolupracuje, a to za finanční odměnu.
  • MŮŽEŠ ZÍSKAT stipendium, svářečské oprávnění ZP 135 a ZK 311...

více informací na https://www.isste.cz/obory/strojirenske-obory/strojni-mechanik

Projekt podporují: