23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel - učební obor

Obecná charakteristika oboru Mechanik opravář motorových vozidel

Tento výuční obor tě připraví na pracovní činnosti v oblasti autoopravárenství a souvisejících technických dopravních zařízení. Výuka je zaměřena na základní i speciální poznatky o všech druzích motorových vozidel. Naučíš se principy konstrukce a funkce všech zařízení a součástí vozidel. Dále pak rozpoznáš jednotlivé poruchy vozidel a jejich částí, smyslovou nebo elektronickou diagnostikou. Dokážeš poruchy odstranit, odhadnout náročnost poruchy jak finanční, tak i časovou. Pomocí diagnostiky a praxe zjistíš momentální technický stav vozidla související s ekonomikou a bezpečností provozu, s výhledem další bezporuchovosti, včetně přípravy na STK.

Proč studovat s námi tento obor?

  • Jednoznačně pro ŠIROKÉ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ. Stane se z tebe špičkový specialista v oboru silničních motorových vozidel s další znalostí všech silničních dopravních prostředků, jejich oprav a údržby. Obor je do budoucna vysoce perspektivní, neboť ekonomika bude vždy závislá na silniční přepravě zboží, materiálu a osob. Z této skutečnosti rovněž vyplývá nejen široké uplatnění, ale také snadné nalezení pracovního místa.
  • Učivo a poznatky ti budou předávat PEDAGOGOVÉ nejen s teoretickou kvalifikací, ale i praxí v oboru.
  • Máš MOŽNOST ZÍSKAT svářečské oprávnění ZP 135, ZK 135 a ZK 311, řidičské oprávnění skupiny B a C, stipendium.
  • PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE již od 1. ročníku, odborný výcvik se střídá v pravidelných týdenních cyklech s teoretickou výukou, budeš pracovat na zakázkách, od 2. ročníku absolvuješ odborný výcvik na pracovišti některé z firem, se kterou škola spolupracuje, a to za finanční odměnu.

více informací na https://www.isste.cz/obory/strojirenske-obory/mechanik-opravar-motorovych-vozidel

Projekt podporují: