23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů - učební obor

Obecná charakteristika oboru Obráběč kovů

Jsi technicky nadaný, manuálně zručný, s konstrukční a prostorovou představivostí, se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům i nekovovým materiálům? Naši žáci se učí preciznosti a přesnosti. I ty se naučíš nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje – CNC obráběcí stroje apod.), kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků nebo ošetřovat běžné pracovní nástroje. Zní to složitě? Nemusíš se bát. Výuka postupuje krůček po krůčku…

Proč studovat s námi tento obor?

Uplatnění najdeš všude tam, kde je výrobní činnost firem spojená s obráběním materiálů, zejména kovových. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří seřizují a obsluhují konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálů soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním, řezáním závitů, frézováním, broušením kovových součástí, dílů strojů a nástrojů a obsluhou číslicově řízených obráběcích strojů (CNC strojů). Umí pracovat podle výkresové dokumentace, správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci, využívat číselné a slovní údaje uvedené na výkrese a tyto údaje vyhledávat v normách (tabulkách), určit hodnoty vztahující se k určení geometrického tvaru, toleranci rozměrů, tvaru, polohy a jakosti povrchu.

Navíc:

  • MOŽNOST získat stipendia, svářečské oprávnění ZK 135 a ZK 311 a příspěvek na studium od budoucího zaměstnavatele.
  • ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ na trhu práce, možnost pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání.
  • PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE již od 1. ročníku, odborný výcvik se střídá v pravidelných týdenních cyklech s teoretickou výukou, budeš pracovat na zakázkách, od 2. ročníku absolvuješ odborný výcvik na pracovišti některé z firem, se kterou škola spolupracuje, a to za finanční odměnu.

více informací na https://www.isste.cz/obory/strojirenske-obory/obrabec-kovu

Projekt podporují: