18-20-M/01 Informační technologie

Informační technologie - Programování a hardware

Studijní obor, který je určen pro žáky se zájmem o výpočetní techniku, informační technologie, počítačové sítě, programování, webové a grafické aplikace. Žáci získají zkušenosti s návrhem a spravováním databázových systémů, tvorbou dynamických webových stránek v jazyce PHP a seznámí se s moderními technologiemi počítačových sítí a konstrukcí počítačů a hardwarových komponent.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,2% (90,5) 70,1% (58,0) 42,1% (99,1%) 19,9% (0,9%)
2019 96,7% (96,9) 94,5% (69,2) 46,4% (89,8%) 40,9% (10,2%)
2018 78,5% (84,2) 75,3% (60,0) 51,1% (86,4%) 48,4% (12,6%)
2017 83,3% (87,4) 87,4% (73,5) 35,8% (81,0%) 29,8% (19,0%)
2016 93,5% (91,6) 84,3% (75,3) 29,2% (76,1%) 24,5% (23,9%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 98,5% (70) 99,3% (62,5) 76,6% (94,2%) 100% (0%)
2019 79,2% (60) 77,9% (49,9) 57,0% (83,3%) 51,0% (2,8%)
2018 79,5% (54) 80,1% (50,3) 55,9% (74,6%) 26,1% (14,9%)
2017 75,6% (55) 67,4% (47,3) 42,4% (66,7%) 33,7% (16,1%)
2016 87,4% (60) 81,4% (54,1) 55,7% (72,4%) 34,4% (15,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,5% (66) 92,4% (54,3) 90,2% (95,0%) 27,7% (0,6%)
2019 93,3% (66) 87,9% (50,6) 67,4% (87,4%) 46,4% (8,1%)
2018 92,1% (66) 91,6% (51,6) 64,8% (85,3%) 41,9% (13,5%)
2017 89,3% (66) 87,5% (56,7) 52,2% (79,5%) 30,8% (17,3%)
2016 77,6% (64) 82,5% (53,5) 53,4% (80,3%) 35,9% (18,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: