33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

Nábytkářská a dřevařská výroba

* dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

* pro absolventy strojírenských učebních oborů s výučním listem

* po složení maturitní zkoušky možnost pokračovat na vyšší odborné nebo vysoké škole

 

* absolvent oboru umí:

- zajišťovat konstrukční a technologickou přípravu výroby, číst technickou dokumentaci, znázornit grafickou formu náčrtu, technického výkresu i počítačové grafiky skutečný tvar výrobku, součástí podle skutečnosti i podle představy

- posoudit materiály pro výrobu z hlediska jejich technických, ekonomických a užitných vlastností, navrhovat vhodné stroje pro daný typ výroby

- organizovat a řídit nábytkářskou a dřevařskou výrobu nebo její dílčí části

- dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

- při výrobě jednat ekonomicky, rozlišovat obsah základních ekonomických pojmů, správně je používat, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání, znát a umět realizovat základní aktivity potřebné k založení firmy

- dodržovat způsoby hospodárného a ekologického užívání a likvidaci materiálů po skončení jejich životnosti

- sledovat trendy vývoje technologií a aplikovat tyto poznatky v praxi, orientovat se vpříslušných technických normách a předpisech a dodržovat je

* možnost uplatnění absolventa:

- má široké uplatnění ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu- ve výrobě dřevařských materiálů, nábytku i stavebně truhlářské výrobě

–v prvovýrobě, v druhovýrobě i při obchodování s materiály a výrobky

- absolvent se uplatní zejména na střední a nižší úrovni řízení a organizace výroby –jako přípravář výroby, plánovač, mistr, referent v oblasti kontroly jakosti a kvality, ekonomiky a obchodu (zásobovač, odbytář,cenař)

- absolvent se rovněž uplatní jako konstruktér, technolog, operátor výroby a v oblasti logistiky

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NTE - NÁSTAVBY TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68,6% (75,8) 56,9% (32,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 32,5% (65,3) 42,5% (25,0) 65% (83,3%) 47,5% (16,7%)
2018 88% (80) 70% (41,5) 36% (53,8%) 16% (42,3%)
2017 33,3% (55,8) 38,9% (29,0) 29,6% (57,1%) 40,7% (28,6%)
2016 62% (72,6) 80% (57,0) 90% (82,4%) 88% (11,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50% (37) 66,7% (21,6) 54,2% (62,5%) 100% (0%)
2019 30,8% (25) 50% (11,7) 30,8% (16,7%) 26,9% (33,3%)
2018 21,1% (20) 13,2% (11,4) 21,1% (10%) 57,9% (15%)
2017 17,3% (18) 13,5% (8,4) 21,2% (8,3%) 53,8% (25%)
2016 25,4% (20) 28,8% (12,5) 27,1% (9,1%) 62,7% (18,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,1% (40) 28,1% (17,2) 21,1% (44%) 100% (0%)
2019 40,4% (46) 26,3% (18,0) 21,1% (45,8%) 38,6% (20,8%)
2018 45% (49) 45% (20,4) 23,3% (41,3%) 28,3% (30,4%)
2017 4,3% (38) 11,6% (20,8) 23,2% (33,3%) 37,7% (27,3%)
2016 39,4% (48) 38,0% (26,9) 71,8% (60,7%) 67,6% (14,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: