36-44-L/51 Stavební provoz

Stavební provoz

* dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

* pro absolventy strojírenských učebních oborů s výučním listem

* po složení maturitní zkoušky možnost pokračovat na vyšší odborné nebo vysoké škole

* absolvěnt bude umět

- vyhotovit a používat projektovou dokumentaci stavebních objektů pozemních staveb, zná principy kalkulace nákladů, rozpočtování a fakturace

- navrhovat zařízení staveniště projednoduché stavby, stanovit časový plána časový harmonogram, umí vytyčit stavbu pomocí geodetických pomůcek, plánovat, řídit a kontrolovat provádění pozemních staveb, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele

- řídit podřízené pracovníky a organizovat stavební práce, připravovat a organizovat pracoviště, stanovit potřebu materiálu a počet pracovníků, dbát na správné ahospodárné využití materiálů, výrobků i strojů vestavební výrobě

- volit způsob skladování amanipulace se stavebními materiály a výrobky a tyto činnosti řídit

- posuzovat optimální technologické a pracovní podmínky, vést, používat, evidovat a pořizovat dokumentaci na stavbě, včetně stavebního deníku, sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce

* možnost uplatnění absolventa:

 - investorská a dodavatelská předvýrobní i výrobní příprava stavby, vytyčení stavby, převzetí staveniště a jeho zařízení

- zajišťování podkladů pro výběrové řízení při zadávání stavebních zakázek, umí uplatňova znalosti stavebního zákona a dalších předpisů při jednání s účastníky výstavby

- na střední a nižší úrovni řízení a organizaci výroby – jako vedoucí přípravář výroby, plánovač, mistr, referent v oblasti kontroly jakosti a kvality, ekonomiky a obchodu (zásobovač, odbytář,cenař), jako návrhář, konstruktér, technolog, operátor výroby a v oblasti logistiky

- v povolání stavební technik pro výkon středních technickohospodářských nebo manažerských funkcí v přípravné a realizační fázi staveb

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NTE - NÁSTAVBY TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68,6% (75,8) 56,9% (32,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 32,5% (65,3) 42,5% (25,0) 65% (83,3%) 47,5% (16,7%)
2018 88% (80) 70% (41,5) 36% (53,8%) 16% (42,3%)
2017 33,3% (55,8) 38,9% (29,0) 29,6% (57,1%) 40,7% (28,6%)
2016 62% (72,6) 80% (57,0) 90% (82,4%) 88% (11,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50% (37) 66,7% (21,6) 54,2% (62,5%) 100% (0%)
2019 30,8% (25) 50% (11,7) 30,8% (16,7%) 26,9% (33,3%)
2018 21,1% (20) 13,2% (11,4) 21,1% (10%) 57,9% (15%)
2017 17,3% (18) 13,5% (8,4) 21,2% (8,3%) 53,8% (25%)
2016 25,4% (20) 28,8% (12,5) 27,1% (9,1%) 62,7% (18,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,1% (40) 28,1% (17,2) 21,1% (44%) 100% (0%)
2019 40,4% (46) 26,3% (18,0) 21,1% (45,8%) 38,6% (20,8%)
2018 45% (49) 45% (20,4) 23,3% (41,3%) 28,3% (30,4%)
2017 4,3% (38) 11,6% (20,8) 23,2% (33,3%) 37,7% (27,3%)
2016 39,4% (48) 38,0% (26,9) 71,8% (60,7%) 67,6% (14,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: