34-42-M/01 Obalová technika

Grafika a design

Obor obalová technika si nehraje na umělecký obor, jsme technická škola a toto je technický obor. Každopádně naši studenti se výtvarné části také věnují. Jak to tedy je?

Grafický design se dnes dá studovat téměř kdekoli ... "obalovka" má ale tři proudy, kterými studenti prochází a tím nabízí další široké uplatnění.

 • První část je opravdu výtvarně praktická a zahrnuje tužku, papír, barvy, prostorové práce, grafiku, ale také happeningy atd. (předmět Odborné kreslení). Tady si studenti upevňují již získané dovednosti ze základní školy, rozšiřují si povědomí o možnostech a práci s různými materiály, experimentují. Vše je připravuje na další část.
 • Druhou částí je počítačová dovednost a fotografie. Studenti od druhého ročníku ovládají grafické programy, kreslí na počítači a později také fotografují ve školním ateliéru a fotografie upravují, retušují a prakticky vkládají do tiskovin nebo jako grafiku např. na obaly.
 • Třetí část studia je o technologii. Studenti se učí o vlastnostech materiálů (znáte nějaký, ze kterého nelze udělat obal?), vědí, jak se chová při tvarování, jak je spojovat, řezat a kombinovat. Umějí navrhovat obaly včetně přípravy výrobní dokumentace, volí vhodnou tiskovou techniku, vhodné barvy, postupy a úpravy potisku.

Proč studovat obalovou techniku?

Získáte široké uplatnění

 • pracovník v technologii výroby a zpracování obalů - zná výrobu i tvarování všech materiálů, umí navrhnout vhodný materiál pro přepravu včetně fixací tak, aby se výrobek dostal bezpečně tam, kam má.
 • tiskové techniky - tiskař, sazeč, úprava např. novin a letáků pro tisk
 • kreativní práce - designér, reprodukční grafik, fotograf
 • další studium na uměleckých, ekonomických nebo pedagogických školách

Najdete zde moderně vybavenou školu

 • ateliér a fotoateliér
 • zařízení pro výrobu reklamních materiálů (plotter, sítotisk, sublimační tiskárna) 
 • počítačové učebny na výuku programů (Corel, Photoshop, InDesign, ...) a webdesignu
 • učebny s interaktivními tabulemi a dataprojektory

Podpora pro studenty 

 • studijní materiály v elektronické podobě 
 • vlastní úložný prostor na disku

Můžete se účastnit veletrhů, odborné exkurze, workshopů

 • veletrhy EMBAX - vše o obalové technice, výrobě materiálů a propagaci
 • výstavy současného umění a designu
 • fotografické a výtvarné workshopy

Propagovat sebe a svojí dovednost  v soutěžích

 • výtvarné soutěže
 • soutěž Formule 1 do škol
 • SOČ (středoškolská odborná činnost)

Pro studenty Obalové techniky nabízí podniková stipendia firma Mondi Bupak České Budějovice

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 98,6% (91,6) 100% (63,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 65,2% (74,7) 66,7% (44,9) 60,9% (85,7%) 44,9% (14,3%)
2017 - - - -
2016 36,8% (66,9) 41,2% (43,0) 30,9% (62,5%) 30,9% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,2% (26) 24,2% (0) 27,3% (37,5%) 100% (0%)
2019 22,9% (35) 25,7% (0) 17,1% (33,3%) 14,3% (33,3%)
2018 100% (59) 100% (58,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,4% (54) 27,4% (0) 69,9% (84%) 100% (0%)
2019 53,9% (55) 42,1% (29,8) 39,5% (66,7%) 32,9% (16,7%)
2018 94,7% (67) 94,7% (50,2) 89,5% (88,9%) 52,6% (11,1%)
2017 - - - -
2016 6,9% (42) 18,1% (25,5) 4,2% (27,3%) 30,6% (27,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: