29-51-E/01 Potravinářská výroba

Cukrář

Charakteristika studijního oboru:

Obor je vhodný pro dívky i chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Příprava žáků oboru je organizována jako tříleté studium.

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních dovedností potřebných k vykonávání povolání cukrář. 

Během studia si žáci v rámci odborného výcviku osvojí znalosti a dovednosti
o zpracování  surovin a polotovarů, naučí se zhotovovat moučníky, zmrzliny, krémy, dorty, rolády atd., zdobit a modelovat cukrářské výrobky, poznávat a pracovat
s cukrářskými pecemi, kuchyňskými roboty a ostatním zařízením cukrářské dílny.

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění v praxi:

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností při výrobě potravinářských výrobků, zejména při výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva a trvanlivého pečiva.

Je připravován především pro výkon jednoduchých činností při skladování surovin
a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému zpracování při manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a expedici.

Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě. 

Přijímací podmínky:

Splnění povinné školní docházky.

Splnění zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

    Přijímací zkoušky se nekonají.

Projekt podporují: