23-52-H/01 Nástrojař

Nástrojař (Nová Paka)

Učební obor zaměřený na poskytování vědomostí, dovedností a návyků pro ruční zhotovování, dohotovování, sestavování střižných nástrojů, obráběcích, montážních a kontrolních přípravků, speciálních měřidel, forem pro zpracování plastů, pro tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů podle technické dokumentace. Absolvent umí vyrobit prostřihovadla, ohýbací nástroje, části zápustek a forem. Zvládne náročnější práce na obráběcích strojích, jako jsou např. soustruhy, frézky, brusky, vrtačky a rozvrtávačky a hoblovky. Seznámí se s číslicovým ovládáním strojů a tvorbou programu pro NC stroje. Umí číst strojařské výkresy, kreslit je ručně i na počítači pomocí programů CAD.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dálkového tříletého nástavbového studia při zaměstnání nebo dvouletého denního studia, které probíhá ve škole ve Vrchlabí. Toto studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Projekt podporují: