23-55-H/02 Karosář

Karosář (Vrchlabí)

Absolvent má všeobecné i odborné vzdělání. Je schopen vykonávat veškeré základní operace při ručním tváření a spojování plechů. Může pracovat na základních druzích klempířských strojů. Nalezne uplatnění v povolání karosář především  při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáží jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií, skříní vozidel a při jejich ošetřování. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Projekt podporují: