79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě

Obor je určený žákům ZŠ, kteří chtějí v budoucnu studovat vysokou školu. Poskytujeme kvalitní všeobecné vzdělání, které připraví našeho absolventa na studium jakéhokoliv typu vysoké školy. V prvních dvou letech studia každý žák absolvuje všechny přečdměty uvedené v učebním plánu, v dalších dvou letech si žáci postupně volí až 12 hodin seminářů, které si vyberou podle svého zájmu, podle typu VŠ, kterou budou studovat a podle maturitních předmětů. I v rámci naší školy se tak mohou žáci specializovat na oborově zaměřené studium (často přírodní vědy, humanitní předměty ap.).

Naši absolventi mají vysokou úspěšnost při přijímání na vysoké školy.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,6% (92,6) 39,2% (62,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 57,8% (94,7) 54,2% (64,3) 38,6% (98,0%) 34,5% (2,0%)
2018 43,1% (85,3) 41,6% (61,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 71,6% (91,1) 63,1% (77,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 73,6% (92,6) 63,4% (79,9) 31,5% (95%) 28,0% (5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,7% (70) 54,4% (58,8) 30,1% (92%) 100% (0%)
2019 52,7% (66) 51,6% (57,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 53,4% (62) 52,9% (60,5) 62,1% (96,9%) 100% (0%)
2017 67,8% (66) 76,6% (67,4) 56,6% (96,2%) 17,6% (3,8%)
2016 88,6% (80) 93,0% (78,8) 28,4% (88,9%) 9,0% (11,1%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 64% (88,4) 92% (83,2) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 60% (89,5) 40% (72,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 77,8% (90,5) 55,6% (72,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,9% (74) 57,0% (67,0) 50,7% (98,9%) 100% (0%)
2019 58,3% (74) 53,3% (67,4) 50% (97,6%) 42,4% (1,2%)
2018 50,9% (74) 54,6% (66,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 58,2% (76) 56,7% (72,0) 64% (98,6%) 53,5% (1,4%)
2016 36,7% (74) 44,8% (69,3) 20,7% (92,5%) 24,8% (5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: