79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe.

Osmileté studium je otevřené pro talentované žáky z pátých tříd ZŠ. Každoročně přijímáme 30 žáků ze Šumperka a blízkého okolí. I když základ učebního plánu koresponduje s učebním plánem základních škol, výuka v kolektivu stejně nadaných žáků, možnost probírat různé učivo i do hloubky, nabídka zájmových kroužků (šachy, biohrátky, programování, čínština, sportovní hry ap.), rozšířená výuka angličtiny, chemie a matematiky dává žákům nezanedbatelný vklad do dalšího studia. Výhodou osmiletého studia je také to, že žák po skončení prvních 4 let (pokud neodejde na jinou SŠ) plynule pokračuje ve studiu na střední škole (druhými čtyřmi roky studia osmiletého oboru).

O náš osmiletý studijní obor je tradičně velký zájem, žáci jsou na nižším gymnáziu spokojeni a tvoří dobré třídní kolektivy.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 39,5% (95,8) 28,4% (71,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 33,8% (96,9) 40,4% (74,7) 12,4% (93,3%) 11,6% (6,7%)
2018 11,0% (85,8) 11,4% (61,9) 24,1% (95%) 100% (0%)
2017 29,3% (90,5) 43,4% (83,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 85,9% (96,9) 59,8% (87,1) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50% (77) 63,1% (72,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 35,2% (74) 56,5% (72,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 77,3% (83) 63,6% (76,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 29,1% (72) 37,9% (72,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50,6% (80) 67,5% (79,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 33,1% (76) 34,3% (71,7) 22,4% (96%) 17,3% (4%)
2018 10,7% (72) 8,3% (60,7) 23,4% (95,5%) 100% (0%)
2017 66,5% (84) 59,1% (81,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 26% (78) 39,6% (77,0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: