29-54-H/01 Cukrář

Cukrář

Školní vzdělávací program Cukrář nabízí v denní formě střední vzdělání s výučním listem s délkou studia 3 roky. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která má tyto části: písemná, praktická a ústní.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a obchodních zařízeních, která se zabývají prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost

Projekt podporují: