65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelový provoz a gastronomie

Školní vzdělávací program poskytuje absolventům po 4 letech střední vzdělání s maturitní zkouškou a jeho cílem je příprava odborných pracovníků pro oblast hotelových služeb a gastronomie.

Stěžejními odbornými předměty, které vedou k tomuto cíli jsou: hotelový provoz, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu a ekonomika.

Absolventi se uplatní v odborných činnostech provozních, obchodně podnikatelských nebo řídících v oblasti hotelových služeb a cestovního ruchu. 

Část absolventů může pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 43,9% (76,9) 42,1% (36,1) 46,2% (92%) 100% (0%)
2019 15% (66,9) 12,1% (25,1) 49,3% (86,7%) 60,7% (6,7%)
2018 39,0% (67,4) 32,8% (33,8) 88,7% (95,8%) 100% (0%)
2017 29,7% (62,6) 34,3% (40,0) 70,3% (87,5%) 100% (0%)
2016 84,2% (82,1) 84,8% (63,2) 87,7% (96%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 52,2% (42) 52,2% (24,0) 78,3% (75%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,1% (57) 62,8% (37,7) 57,6% (78,6%) 100% (0%)
2019 58,9% (58) 44,0% (36,0) 82,1% (89,5%) 70,8% (5,3%)
2018 27,9% (52) 40,2% (30,7) 49,7% (71,4%) 83,8% (3,6%)
2017 52,0% (56) 53,1% (42,9) 89,9% (90%) 78,8% (5%)
2016 47,4% (58) 76% (49,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: