65-42-M/02 Cestovní ruch

Cestovní ruch

Školní vzdělávací program poskytuje absolventům po 4 letech střední vzdělání s maturitní zkouškou a jeho cílem je příprava odborných pracovníků pro oblast služeb cestovního ruchu.

Stěžejními odbornými předměty, které vedou k tomuto cíli jsou: služby cestovního ruchu, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu a ekonomika a podnikání.

Absolventi se uplatní v odborných činnostech např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu nebo také ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Část absolventů může pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 43,9% (76,9) 42,1% (36,1) 46,2% (92%) 100% (0%)
2019 15% (66,9) 12,1% (25,1) 49,3% (86,7%) 60,7% (6,7%)
2018 39,0% (67,4) 32,8% (33,8) 88,7% (95,8%) 100% (0%)
2017 29,7% (62,6) 34,3% (40,0) 70,3% (87,5%) 100% (0%)
2016 84,2% (82,1) 84,8% (63,2) 87,7% (96%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 52,2% (42) 52,2% (24,0) 78,3% (75%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,1% (57) 62,8% (37,7) 57,6% (78,6%) 100% (0%)
2019 58,9% (58) 44,0% (36,0) 82,1% (89,5%) 70,8% (5,3%)
2018 27,9% (52) 40,2% (30,7) 49,7% (71,4%) 83,8% (3,6%)
2017 52,0% (56) 53,1% (42,9) 89,9% (90%) 78,8% (5%)
2016 47,4% (58) 76% (49,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: