65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař-číšník, Kuchař

Školní vzdělávací program kuchař-číšník nabízí v denní formě střední vzdělání s výučním listem s délkou studia 3 roky. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která má tyto části: písemná, praktická a ústní. K profilaci na obor Kuchař-číšník dochází po 1. ročníku studia.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Úplné střední vzdělání může dosáhnout dvouletým denním nástavbovým studiem Podnikání.

Projekt podporují: