64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Stručný popis oboru:

Absolvent nástavbového studia podnikání je vybaven všeobecným a odborným středoškolským vzděláním. Obor komplexně rozvíjí osobnost studenta, připravuje ho na život v současné společnosti. Odborné zaměření studia vytváří základy a předpoklady pro úspěšné zvládnutí podnikatelské činnosti nebo zaměstnání v řídících a správních činnostech.

 

Profil absolventa:

Absolvent získá přehled o principech tržní ekonomiky, právních předpisech, podstatě a možnostech podnikání. Studium rozvíjí schopnost systematizovat a aplikovat znalosti i dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace zaměstnance a podnikatele. Písemná, ústní i jazyková komunikace je zaměřena zejména na využití prostředků informačních technologií. Získává základy návyků práce s informacemi jako předpokladu řešení úkolů v praxi. Je schopen uplatnit znalosti právních norem, pracovat v týmu, řídit kolektiv pracovníků a vést jednání s obchodními, finančními a dalšími partnery.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,7% (69,5) 79,3% (34,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 60% (67,4) 84,7% (35,5) 53,5% (66,7%) 25,3% (33,3%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,1% (52) 83,6% (35,9) 82,1% (83,3%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 85,7% (45) 87,6% (37,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,2% (44) 48,0% (20,4) 46,1% (52,6%) 100% (0%)
2019 41,9% (46) 51,3% (23,8) 51,7% (50%) 17,1% (37,5%)
2018 31,6% (47) 27,0% (17,3) 67,9% (62,5%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: