82-41-M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan

Stavba varhan Krnov

- Obor se zde vyučuje jako jediný v ČR
- Základem výuky je vedle teorie zvládnutí manuálních  činnosti ve stavbě varhan, zpracování dřeva
- Výuka konstrukční a technické dokumentace v programu AutoCAD a 3D
- Žáci vyrábějí části  dřevěné píšťaly, zařízení vzduchového hospodářství a další části varhan
- Forma studia - čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou, závěrečná praktická maturitní práce

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 8,3% (0) 8,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 14,5% (41,6) 15,9% (20,9) 5,8% (40%) 27,5% (20%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 60,5% (58) 50% (38,8) 64,5% (83,3%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 36,2% (56) 40,6% (44,1) 37,7% (71,4%) 33,3% (14,3%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: