75-41-E/01 Pečovatelské služby

Pečovatelské služby

Stručný popis oboru:
Práce ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče. Práce v provozech kuchyní a prádelen, při opravách prádla a úklidových činnostech. Dílčí úkony pečovatelské služby v domácnostech mobilních občanů, v zařízeních s pečovatelskou službou a v ústavech sociální péče.

 

Profil absoloventa:
Učební obor připraví žáky na pozici pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.

Projekt podporují: