66-51-H/01 Prodavač

Asistent prodeje

Délka a forma studia: tříleté denní studium                                                                                                            

Zakončení studia: závěrečná zkouška s výučním listem 

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

Odborný výcvik: Každý druhý týden v obchodních zařízeních s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka, na oboru Asistent prodeje spolupracujeme s firmou OD Konzum Ústí nad Orlicí. Tato firma zajišťuje odborný výcvik a při splnění podmínek nabízí žákům měsíční prospěchové stipendium až 5 500 Kč.

 

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní při výkonu povolání asistent prodeje nebo pokladní v obchodě, nejen v pozici zaměstnance, ale bude mít i základní předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Vysoká uplatitelnost na trhu práce.

Projekt podporují: