23-51-E/01 Strojírenské práce

Strojírenské práce

Stručný popis oboru:
Hlavní náplň oboru strojírenské práce leží v rovině činností strojírenských podniků. Výuka klade důraz na získání praktických dovedností v odborném výcviku v oblasti pomocných strojírenských prací. Provádí běžné operace ručího zpracování kovů, především pilování, řezání, stříhání, , vrtání, řezání závitů, ohýbání, nýtování, zabrušování a lepení.

 

Profil absolventa:
Absolvent oboru strojírenské práce je schopen číst jednoduché strojírenské výkresy a technologickou dokumentaci a orientuje se v technických normách a předpisech. Dokáže obsluhovat seřízené obráběcí stroje na kovy při vykonávání nesložitých technologických operacích. Dokáže vyrábět, montovat a opravovat strojírenské výrobky, popř. vykonává nesložité servisní činnosti.

Projekt podporují: