23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

Uplatnění absolventa
Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech.

Uplatní se jako 

  • obráběč,
  • soustružník,
  • frézař,
  • brusič,
  • vrtař,
  • při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů.

Stipendium
Žákům je poskytováno stipendium po celé tři roky studia z prostředků krajského grantového studijního programu.

Dále připadá v úvahu poskytování stipendií přímo od firem, v nichž budou žáci vykonávat praktickou část výuky a po vyučení v nich budou mít zajištěno zaměstnání.

Zakončení studia
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která má tři samostatné zkoušky:
• písemnou,
• praktickou,
• ústní.

Projekt podporují: