29-54-H/01 Cukrář

Cukrář

Délka a forma studia: tříleté denní studium                                                                                                            

Zakončení studia: závěrečná zkouška s výučním listem 

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

Odborný výcvik: Každý druhý týden ve školních dílnách, v cukrářských firmách a v provozech s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka. Na oboru Cukrář spolupracujeme s firmou Dolní Morava relax & sport resort.

 

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní v potravinářském sektoru při výkonu povolání Cukrář v pozici zaměstnance ve velkých, středních i malých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Vysoká uplatitelnost na trhu práce.

Projekt podporují: