78-42-M/06 Kombinované lyceum

Waldorfská střední škola

Tato střední škola nabízí 3 zaměření. Studenti se profilují od 3.ročníku se zaměřením humanitním, přírodověným nebo technickým. 

Projekt podporují: