36-52-H/01 Instalatér

Instalatér

Délka a forma studia: tříleté denní studium                                                                                                            

Zakončení studia: závěrečná zkouška s výučním listem 

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

Odborný výcvik: Každý druhý týden ve školních dílnách a ve firmách s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.

 

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní v oblasti plynárenství, topenářství a vodoinstalace. Je držitelem svářečských (průkazů) oprávnění na plasty, měď a polyfusní sváření (plamen). Vysoké uplatnění na trhu práce.

Projekt podporují: