79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

Osmileté všeobecné studium

Osmileté všeobecné studium

Obor je určen pro nadané žáky pátých tříd základních škol. Děti vstupují do motivovaného prostředí, kde se setkávají s podobně naladěnými děvčaty a chlapci, což umožňuje rozvinout jejich potenciál a vytvořit nejlepší předpoklady pro budoucí studium na vysoké škole. 

V průběhu studia nedochází pouze k jednostrannému rozvoji vědomostí a inteligence studenta, ale důraz je kladem na růst celé osobnosti. Velká pozornost se věnuje hledání osobních kvalit, čemuž napomáhá i široké (a úspěšné) zapojení do školních soutěží, v nichž žáci mají možnost odhalit své silné stránky. Sebepoznání v oblasti výkonové jakož i osobnostní vede k jasnější a jistější volbě budoucí profese (či oboru vzdělávání na VŠ).     

Osobnostní rozvoj podporuje i přátelská atmosféra školy, za kterou vděčíme především našim studentům, jež k nám přijíždějí z okolních obcí či maloměst. Navázané kamarádské vztahy v rámci třídních kolektivů zpravidla dalece překračují horizont osmiletého studia a určitě jsou velký vkladem do jejich budoucího života 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,2% (93,7) 22,2% (68,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (100) 96,9% (88,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 52,7% (92,1) 36,7% (73,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 8,8% (0) 8,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 50,9% (85,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 71,2% (83) 17,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 19,2% (68) 23,8% (62,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 17,9% (63) 21,6% (62,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 7,4% (58) 6,9% (51,7) 7,4% (83,3%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,2% (79) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 14,2% (72) 24,4% (69,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 25,4% (76) 28,2% (70,4) 28,2% (95,8%) 100% (0%)
2017 27,2% (78) 11,0% (68,9) 33,1% (96,3%) 100% (0%)
2016 60% (82) 71,6% (81,9) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: