18-20-M/01 Informační technologie

Vývoj aplikací a správa systémů

Obor pro klasické ajťáky! :-) Zaměření oboru se po společném základu dělí ve 3. ročníku studia na dvě zaměření. Programátoři si volí Vývoj aplikací a síťaři pak Správu systémů. Zaměření připraví absolventy na pracovní pozice v oblasti správy operačních systémů, počítačových sítí či vývoje aplikací a systémů.

Vývoj aplikací - Žáci se rozvíjí v oblasti vývoje aplikací – desktopové aplikace postavené na technologii Java, webové aplikace tvořené v PHP, aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem Android i Apple a vývoj pro chytrá zařízení v rámci IoT – internetu věcí. Během studia si žáci vyzkouší všechny části vývoje aplikací. Klademe důraz na spolupráci aplikací s databázovými systémy. Studium vytváří předpoklady, aby jeho absolvent dokázal samostatně pracovat v oblasti informačních technologií, aplikací a systémů.

Správa systémů - Žáci získají znalosti a dovednosti vedoucí k uplatnění jako systémový administrátor. Odborná část je zaměřená na pokročilou správu operačních systémů (Windows, Linux) a počítačových sítí (CISCO, Mikrotik RouterOS). Součástí vzdělávacího plánu jsou kurzy CCNA v rámci školní síťové CISCO akademie a tím i možnost získat mezinárodně uznávané certifikáty, které absolventům umožní pokračovat  průmyslovou  certifikací. Žáci se seznámí se základy kybernetické bezpečnosti a praktickým zabezpečením počítačové sítě a informačních systémů.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 89,6% (93,2) 86,4% (63,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84,5% (94,7) 83,4% (63,3) 42,5% (88,6%) 37,0% (11,4%)
2018 61,6% (82,1) 71,7% (58,6) 56,2% (88,5%) 54,3% (10,4%)
2017 79,1% (86,3) 83,3% (72,5) 66,0% (89,0%) 60% (9,8%)
2016 83,3% (90,0) 77,3% (73,0) 70,4% (91,7%) 66,7% (8,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,7% (64) 92,0% (56,2) 67,9% (91,4%) 100% (0%)
2019 94,0% (68) 93,3% (57,2) 87,9% (97,5%) 52,3% (2,5%)
2018 64,6% (50) 60,9% (44,3) 53,4% (73,1%) 32,3% (13,5%)
2017 83,7% (57) 84,3% (53,2) 65,7% (75%) 28,5% (17,6%)
2016 82,0% (58) 77,6% (52,3) 63,9% (76,8%) 31,1% (17,9%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 83,3% (63,2) 83,3% (46,0) 100% (75%) 83,3% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,3% (64) 83,0% (49,9) 91,5% (95,4%) 100% (0%)
2019 86,6% (64) 90,2% (52,0) 78,6% (89,9%) 45,1% (8,4%)
2018 78,4% (63) 77,5% (44,2) 63,9% (84,6%) 48,9% (11,4%)
2017 93,3% (68) 91,1% (58,3) 65,2% (82,7%) 45,1% (13,3%)
2016 63,2% (62) 75,3% (51,6) 57,4% (82,6%) 52,0% (12,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: