78-42-M/01 Technické lyceum

Technické lyceum

Obor Technické lyceum připravuje žáky především pro studium technických nebo ekonomických oborů na vysokých či vyšších odborných školách. Výuka matematiky a fyziky odpovídá gymnáziu. V učebním plánu jsou však navíc zařazeny výpočetní technika  a  grafické  počítačové systémy.  Ve třetím a čtvrtém ročníku studia si může žák volit skladbu technických a odborných předmětů podle svého uvážení. Vzhledem k technickému zaměření se mohou absolventi dobře uplatnit i přímo v praxi. Součástí učebního plánu je studium dvou cizích jazyků. Angličtina je vždy povinná, dále je výběr z němčiny, francouzštiny, španělštiny či ruštiny.

ZAMĚŘENÍ TECHNICKÉHO  LYCEA:

  •  Webdesign -   Zaměření   zahrnuje   znalosti v oblasti informačních systémů. Naučíš se navrhovat webové stránky a pracovat s grafickými programy. Podle návrhu kreativně vytváříš webové prezentace pomocí HTML a CSS, pro webové aplikace užíváš jazyk PHP, přístup do databáze pomocí MySQL. Komunikuješ v SQL, ovládáš JavaScript, javascriptový  framework jQuery, asynchronní komunikaci se serverem pomocí AJAXu.
  • Komunikace – Technicko-ekonomické zaměření má posílenu výuku praktických, odborných, jazykových, ekonomických, obchodních a komunikačních dovedností. Vhodné  pro další studium ekonomických a technickoekonomických oborů i pro uplatnění ve firmách a u zahraničních společností, zejména díky kvalitní jazykové výbavě.  Další   možnosti   zaměstnání   jsou v administrativě, v obchodních činnostech, jako asistent manažerů, kontrolor kvality, správce    archivů   technické   dokumentace a další profese.
  • Elektrotechnika - Technické zaměření s důrazem na budoucí úspěšnost absolventů při studiu elektrotechnických oborů na vysokých a vyšších odborných školách. Výuka se soustředí na matematické dovednosti a teoretické základy technických předmětů, elektrotechniku včetně získání praktických dovedností při návrhu a stavbě elektronických zařízení. Absolventi se uplatní ve firmách s elektrotechnickým zaměřením.
  • Kybernetika - Získáš teoretické i praktické znalostí a dovedností v oboru využívání informací k řízení různých systémů v oblasti automatizace, mechatroniky, informatiky, umělé inteligence nebo biotechnologií. Výuka je zaměřena na matematiku, fyziku, chemii a biologii a na znalosti potřebné k návrhu a řízení jednodušších elektronických zařízení a robotů s využitím nejmodernějších IT. Absolventi se připravují ke studiu na technické vyšší odborné nebo na vysoké škole. Uplatní se i ve firmách zaměřených na automatizované systémy řízení.
  • Počítačové sítě - Cílem přípravy je zvládnout principy fungování počítačových sítí s důrazem na uživatelské dovednosti a jejich administraci. Práce s komunikačními modely, s ISO OSI referenčním modelem počítačové sítě, s protokolovým modelem TCP/IP, se základními topologiemi sítí, principy práce lokálních (LAN) i rozlehlých (WAN) datových sítí i s principy jejich propojování, směrování a tvorbou virtuálních lokálních sítí (VLAN) i provozem bezdrátových sítí (WLAN). Důraz je kladen na nejrozšířenější technologie, průmyslovou praxi a potenciální možnost mezinárodní certifikace znalostí a dovedností v oboru.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,9% (95,8) 90,7% (67,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 98,0% (97,9) 98,0% (74,7) 5,9% (81,8%) 3,0% (18,2%)
2018 - - - -
2017 91,6% (89,5) 97,5% (82,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 97,6% (95,8) 93,5% (85,4) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 98,0% (80) 100% (69,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 96,1% (78) 96,1% (70,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 72,7% (60) 78,2% (61,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 100% (82) 100% (81,1) 62,1% (86,7%) 22,4% (13,3%)
2016 97,2% (80) 98,6% (76,6) 76,4% (92,9%) 33,3% (7,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,7% (74) 95,3% (67,9) 57,5% (95,5%) 100% (0%)
2019 73,4% (68) 73,4% (58,5) 53,9% (92,6%) 27,3% (7,4%)
2018 94,4% (75) 95,2% (66,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 66,7% (68) 65,1% (61,0) 25,6% (86,4%) 24,8% (9,1%)
2016 68,9% (70) 91,7% (67,4) 59,1% (95,5%) 44,7% (4,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: