33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

Délka a forma studia: tříleté denní studium                                                                                                            

Zakončení studia: závěrečná zkouška s výučním listem 

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

Odborný výcvik: Každý druhý týden ve školních dílnách a truhlářských firmách s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.

 

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevo zpracující výroby zejména v oblastech výroba nábytku a zařízení, dřevěné konstrukce, v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. Vysoká uplatitelnost na trhu práce.

Projekt podporují: