23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

Délka a forma studia: tříleté denní studium                                                                                                            

Zakončení studia: závěrečná zkouška s výučním listem 

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

Odborný výcvik: Na oboru Obráběč kovů spolupracujeme s firmou Bühler CZ s. r. o., Žamberk. Tato firma zajišťuje odborný výcvik a při splnění podmínek nabízí žákům měsíční prospěchové stipendium až 3 000 Kč.

 

Uplatnění absolventa: Absolvent oboru se uplatní ve všech strojírenských výrobních a opravárenských provozech jako univerzální obráběč nebo jako soustružník, frézař či brusič. Je připraven pro vykonávání odborných činností např. práce na CNC strojích. Učební obor obráběč koků je preferovaným oborem, na trhu práce. Vysoké uplatnění na trhu práce.

Projekt podporují: