23-55-H/01 Klempíř

Operátor plechové výroby

Délka a forma studia: tříleté denní studium                                                                                                            

Zakončení studia: závěrečná zkouška s výučním listem 

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

Odborný výcvik: Na oboru Operátor plechové výroby spolupracujeme s firmou Bühler CZ s. r. o., Žamberk. Tato firma zajišťuje odborný výcvik a při splnění podmínek nabízí žákům měsíční prospěchové stipendium až 3 000 Kč.

 

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní ve všech strojírenských výrobních a opravárenských provozech jako pracovník pro zpracování plechové výroby. Je připraven pro vykonávání odborných činností např. Práce na CNC strojích. Učební obor klempíř se zaměřením pro strojírenskou výrobu má vysoké uplatnění na trhu práce.

Projekt podporují: