65-41-L/51 Gastronomie

Gastronomie

Délka a forma studia: čtyřleté denní studium                                                                                                            

Zakončení studia: maturitní zkouška

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

           

Odborný výcvik: Jeden den v týdnu v obchodních zařízeních s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka. Na oboru Gastronomie spolupracujeme s firmou Dolní Morava relax & sport resort.

 

 

Uplatnění absolventa: Absolvent nachází uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, např. V restauracích a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucí pozici jako šéfkuchař nebo číšník-specialista. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti-provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící- v různých pracovních pozicích a právě organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 36,7% (54,2) 47,3% (20,6) 40,4% (72,7%) 22,9% (9,1%)
2019 48,8% (63,2) 84,1% (35,2) 4,7% (16,7%) 3,5% (66,7%)
2018 37,7% (51,6) 73,1% (29,6) 42,0% (50%) 67,0% (16,7%)
2017 42,9% (50,5) 33,8% (18,3) 60,7% (63,6%) 63,5% (18,2%)
2016 12,0% (36,8) 11,5% (5,5) 6,0% (14,3%) 28,6% (42,9%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 21,9% (16) 16,2% (5,6) 36,2% (0%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,8% (43) 45,6% (19,6) 34,3% (45,5%) 18,1% (9,1%)
2019 41,9% (46) 28,6% (17,3) 16,7% (33,3%) 12,4% (44,4%)
2018 43,0% (48) 40,1% (19,7) 46,0% (50%) 78,5% (8,3%)
2017 85,6% (56) 81,9% (40,4) 81,9% (69,2%) 47,7% (23,1%)
2016 51,2% (50) 66,5% (36,0) 35,4% (44,4%) 8,3% (55,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: