75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolvent se uplatní jako učitel / učitelka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Absolvent se vyznačuje širokou škálou pedagogických kompetencí, které spočívají v odborných znalostech pedagogiky, psychologie a didaktik, pedagogických schopností a praktických pedagogických dovedností a dovedností komunikačních. Vedle toho dále specifickými dovednostmi pěveckými, znalostí hry na hudební nástroj, dovednostmi výtvarného vyjadřování, pohybovou obratností a kultivovaností.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,4% (84,2) 92,1% (51,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 25,9% (62,6) 37,8% (26,6) 46,7% (81,3%) 44,4% (12,5%)
2018 7,2% (44,2) 5,9% (11,4) 9,8% (47,4%) 50,3% (10,5%)
2017 47,3% (63,2) 47,3% (37,4) 56,7% (78,6%) 46,7% (14,3%)
2016 38,5% (60,5) 43,2% (36,5) 37,2% (68,4%) 37,8% (15,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (62) 88,4% (48,5) 91,5% (94,1%) 100% (0%)
2019 61,8% (58) 54,1% (38,2) 26,8% (63,2%) 49,0% (10,5%)
2018 18,5% (50) 28,7% (27,8) 42,0% (68,4%) 52,2% (10,5%)
2017 50,6% (56) 59,7% (45,9) 61,0% (78,6%) 46,8% (14,3%)
2016 32% (54) 67,3% (46,2) 48,7% (73,7%) 24,7% (21,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: