53-41-H/01 Ošetřovatel

53-41-H/01 - Ošetřovatel

Tříletý nematuritní obor připravuje absolventy pro činnost nižších zdravotnických pracovníků. Absolventi najdou uplatnění v nemocnicích, domovech pro seniory, ústavech sociální péče. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Projekt podporují: