66-41-L/01 Obchodník

Management obchodní logistiky

Délka a forma studia: čtyřleté denní studium                                                                                                            

Zakončení studia: maturitní zkouška

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Odborný výcvik: Jeden den v týdnu v obchodních zařízeních s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka. Na oboru Management obchodní logistiky spolupracujeme s firmou OD Konzum Ústí nad Orlicí. Tato firma zajišťuje odborný výcvik a při splnění podmínek nabízí žákům měsíční prospěchové stipendium až 3 000 Kč.

 

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní v organizacích podnicích v oddělení nákupu a prodeje zboží, například jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář zásobovač, zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje. Je schopen zajišťovat obchodní činnost podniku, používat cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální agendy podniku.

Projekt podporují: