29-51-E/02 Potravinářské práce

Cukrářská výroba

Více informací nabídne tento odkaz: Cukrářská výroba

Tříletý učební obor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt podporují: