63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie

 

Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření, která připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách. Cílem vzdělávání je vybavit žáky obecně použitelnými kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení. Škola své absolventy připravuje tak, aby se v praxi rychle orientovali a zapracovali, aby se postupně dále specializovali a pružně se přizpůsobovali změnám v obchodně podnikatelské praxi. Absolvent obchodní akademie získává složením maturitní zkoušky.

Ve školním roce 2021-2022 otevřeme jednu třídu oboru obchodní akademie (30 žáků), v lednu se na našem novém webu objeví informace o kritériích přijímacího řízení, také nabídneme termín ilustračních zkoušek (texty nanečisto z CJL i MAT).

Učební plán ke stažení: http://www.oa-sumperk.cz/wp-content/uploads/2019/04/Ucebni_plan_OA_od_01092018.pdf

Obchodní akademie  (63-41-M/02):

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?

Naučíš se ode všeho dost, čekají tě předměty jako:  účetnictví a jeho programy, ekonomika, statistika, písemná a elektronická korespondence, zlepšíš se v pravopise i matematice. 5 hodin týdně budeš mít angličtinu a 3 hodiny týdně druhý cizí jazyk (ruštinu, nebo němčinu), zúčastníš se praxe. Můžeš se hlásit na VŠ různého zaměření, ale jít i rovnou do praxe – účetní ve firmě, práce v bance atd.)

Co jsme schopni ještě nabídnout?

 • adaptační kurz „GO“
 • lyžařský kurz
 • sportovní kurz (voda)
 • odborná praxe
 • praxe v zahraničí
 • poznávací zájezdy do různých zemí (Belgie, Francie, Nizozemí, Švýcarsko, Německo)
 • možnost získání státní jazykové zkoušky z psaní na klávesnici
 • možnost získání státní jazykové zkoušky přímo na škole
 • nabídka jazykových kurzů přímo na škole
 • sportovní, odborné a jazykové soutěže
 • nabídka kroužků – atletika, klubíček, volejbal atd.
 • možnost obědů na SZŠ v Šumperku
 • ubytování v internátech v Šumperku

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 29,3% (76,3) 36,6% (40,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 10,5% (70,0) 10,5% (29,4) 34,2% (86,7%) 100% (0%)
2018 63,6% (78,4) 58,5% (47,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 34,2% (69,0) 33,3% (45,8) 38,3% (80,8%) 36,7% (15,4%)
2016 48,8% (79,0) 50,4% (59,2) 65,9% (92,6%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 16,1% (26) 16,1% (13,7) 38,7% (50%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 22,4% (28) 13,8% (13,8) 10,3% (0%) 100% (0%)
2016 1,6% (13) 1,6% (6,4) 11,1% (25%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 36% (54) 50,4% (36,7) 82,4% (92,3%) 100% (0%)
2019 13,5% (52) 12,7% (29,3) 28,6% (73,3%) 100% (0%)
2018 83,1% (65) 67,8% (44,9) 88,1% (93,3%) 100% (0%)
2017 65,0% (63) 65,0% (52,7) 65,0% (83,3%) 42,3% (13,3%)
2016 38,2% (60) 56,9% (49,8) 77,2% (93,5%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: