63-41-M/02 Obchodní akademie

Zaměření na informatiku

Obor připravuje žáky na působení v ekonomicko-správní sféře a na výkon práce v oblasti informatiky.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,3% (80) 8,9% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 71,1% (89,5) 42,1% (44,3) 14,0% (71,4%) 7,9% (28,6%)
2018 54,2% (74,7) 40,7% (41,5) 47,5% (86,7%) 100% (0%)
2017 45% (73,7) 49,2% (55,8) 45% (83,3%) 35% (16,7%)
2016 8,9% (0) 8,9% (0) 35,0% (81,0%) 29,3% (19,0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 36% (54) 44% (34,5) 40,8% (80%) 100% (0%)
2019 53,2% (60) 91,3% (55,7) 25,4% (71,4%) 8,7% (28,6%)
2018 67,8% (62) 76,3% (46,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 37,4% (58) 43,1% (47,9) 27,6% (66,7%) 35,8% (16,7%)
2016 87,0% (68) 93,5% (60,6) 50,4% (84%) 34,1% (16%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: