23-41-M/01 Strojírenství

strojírenství

Obor strojírenství je stále nejzajímavějším technickým oborem. Bez strojaře, by si ostatní technici neuměli s ničím poradit. Vždyť, aby byl stroj a to třeba robot, nebo i jiné strojní zařízení jako je auto, musí v první řadě kostru se vším všudy, tedy i materiálově, vyřešit strójař. Jsme klasicky zaměřený obor, kde žáci získají základy celé strojařiny. Budou znát konstrukci, technologii, budou umět na počítači kreslit výkresy ve 3D,  i programovat NC stroje. Obor je ctyřletý ukončený maturitní zkouškou. Až do třetího ročníku studují žáci obor stejně. Ve čtvrtém se dělí na technický software a ekonomiku ve strojírenství.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,7% (92,6) 85,1% (62,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 68,5% (83,2) 73,1% (59,0) 35,2% (80,8%) 29,7% (19,2%)
2017 91,6% (89,0) 90,7% (74,9) 60,9% (88%) 48,8% (12%)
2016 98,1% (93,7) 100% (90,1) 30,6% (76,5%) 26,4% (23,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,6% (50) 16,8% (0) 43,8% (80,6%) 100% (0%)
2019 62,4% (56) 17,4% (0) 51,0% (81,0%) 49,0% (3,4%)
2018 71,4% (52) 61,5% (44,4) 60,2% (75,4%) 51,6% (7,0%)
2017 47,1% (46) 47,1% (41,1) 55,8% (71,4%) 59,9% (7,1%)
2016 39,3% (42) 35,5% (35,1) 41,0% (63,6%) 35,0% (15,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,0% (67) 17,0% (0) 80,4% (93,1%) 100% (0%)
2019 81,7% (62) 83,9% (48,5) 70,5% (88,1%) 53,6% (6,9%)
2018 94,3% (68) 92,5% (52,4) 74,0% (88,0%) 51,1% (10,8%)
2017 61,2% (60) 68,8% (50,8) 78,1% (86,3%) 62,5% (8,4%)
2016 77,6% (64) 89,7% (56,1) 48,4% (77,7%) 39,9% (17,0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: