75-41-M/01 Sociální činnost

Sociální činnost

Můžeš se s tímto oborem stát sociálním pracovníkem, zodpovědnou úřednicí/úředníkem a po dalším studiu dokonce záchranářem nebo zdravotní sestrou.

  • Porozumíš člověku s různými typy postižení a handicapu, od mentálně či tělesně postižených, přes nemocné staré lidi, po lidi s vadou zraku či sluchu.
  • Naučíš se efektivně komunikovat s každým člověkem bez ohledu na jeho onemocnění či postižení.
  • Zvládneš praktické obslužné činnosti – postaráš se o člověka v domácí i nemocniční péči.
  • Budeš umět lidem poradit v jejich tíživé situaci a podpořit je.
  • Porozumíš základům práva a budeš schopen/schopna provádět základní právní poradenství v sociální sféře.
  • Naučíš se, jak nemocné klienty zabavit a připravit pro ně program
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 59,8% (74,7) 51,8% (31,2) 39,0% (86,2%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 73,9% (72,6) 79,1% (42,8) 54,9% (77,1%) 33,3% (17,1%)
2017 47,3% (63,2) 42% (34,8) 26,7% (64,1%) 30,7% (20,5%)
2016 50,7% (65,8) 61,5% (45,4) 35,1% (66,7%) 14,9% (28,9%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 33,3% (38,9) 33,3% (28,8) 44,4% (25%) 16,7% (25%)
2017 57,1% (54,2) 57,1% (36,8) 64,3% (71,4%) 71,4% (14,3%)
2016 64% (54,2) 64% (34,7) 36% (37,5%) 20% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,4% (54) 14,0% (0) 66,5% (81,6%) 100% (0%)
2019 61,8% (58) 56,1% (38,9) 77,1% (86,7%) 63,1% (6,7%)
2018 63,7% (58) 63,1% (35,7) 45,9% (70%) 28,7% (20%)
2017 61,7% (58) 33,8% (39,7) 28,6% (62,5%) 31,2% (20,8%)
2016 61,3% (60) 58,7% (42,1) 23,3% (61,1%) 10,7% (31,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: