23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Automechanik

Stručná charakteristika:

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Jeho absolvent/ka se uplatní ve výrobě, opravárenství a servisních službách silničních vozidel, ve strojírenských provozech, na STK a SME, v dopravě apod.

 

 

Profil absolventa:

- provádí údržbu, diagnostiku, seřizování a opravy silničních motorových a přípojných vozidel

- používá diagnostické měřicí přístroje k identifikaci závad

- provádí demontáž, montáž a seřizování součástí a systémů vozidel

- je držitelem řidičského oprávnění pro vozidla skupin B a C…

 

 

Proč doporučujeme:

- získání řidičského oprávnění zdarma

- příprava na získání profesního řidičského průkazu

- během studia možnost odborného výcviku u smluvních partnerů školy, a tím i výdělku

- možnost získat svářečské oprávnění

- lze pokračovat v nástavbovém studiu

- v rámci tuzemských i zahraničních exkurzí možnost poznat provozy předních výrobců automobilů

- Váš koníček se stane Vaším povoláním

Projekt podporují: