64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Dvouleté nástavbové maturitní studium za určené absolventům učebních oborů - denní forma.

Tříleté nástavbové maturitní studium za určené absolventům učebních oborů - dálková forma.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 25,5% (47,9) 18,1% (7,5) 18,1% (50%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 7,5% (36,8) 16,5% (8,8) 20,3% (33,3%) 42,0% (26,7%)
2017 17,8% (38,9) 21,9% (11,3) 12,3% (25%) 45,7% (25%)
2016 76,5% (68,4) 68,7% (36,7) 55,3% (55,0%) 25,8% (45%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,2% (32) 26,9% (0) 53,7% (33,3%) 16,4% (16,7%)
2019 29,4% (20) 22,4% (0) 34,1% (14,3%) 100% (0%)
2018 53,3% (25) 39,0% (11,8) 36,2% (0%) 100% (0%)
2017 62,3% (30) 50,9% (16,0) 66,7% (30%) 35,1% (30%)
2016 45,1% (24) 74,6% (26,2) 63,4% (25%) 23,9% (43,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,6% (40) 15,7% (0) 19,6% (38,5%) 21,1% (7,7%)
2019 30,3% (44) 41,9% (20,7) 43,2% (48%) 69,2% (12%)
2018 43,0% (48) 22,8% (16,6) 59,9% (59,1%) 66,7% (13,6%)
2017 28,0% (45) 33,3% (27,6) 28,4% (41,7%) 44,0% (25%)
2016 27,2% (46) 41,3% (28,3) 29,9% (42,1%) 20,5% (42,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: