68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Veřejnoprávní ochrana

4leté denní studium (Bezpečnostně právní činnost – kód 68 – 42 – M /01) je určeno pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, zejména pak v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent nejčastěji pokračuje na vyšší odborné školy nebo na vysoké školy, zejména na Policejní akademii a vysoké školy s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. V budoucím povolání se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo justiční stráži.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,2% (80) 70,7% (38,3) 80,5% (98,2%) 100% (0%)
2019 45,9% (71,6) 46,7% (28,6) 22,2% (71,3%) 17,8% (22,5%)
2018 78,4% (74,7) 74,5% (41,3) 75,8% (86,8%) 46,4% (11,3%)
2017 90,7% (77,9) 72,7% (49,7) 73,3% (87,5%) 60% (8,3%)
2016 26,4% (56,8) 36,5% (34,4) 47,3% (74,1%) 41,2% (13,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,4% (54) 61,0% (34,1) 70,7% (83,1%) 100% (0%)
2019 45,2% (56) 48,4% (36,1) 29,9% (64,6%) 15,9% (23,2%)
2018 82,2% (62) 80,9% (43,4) 71,3% (80,7%) 52,2% (10,5%)
2017 50,6% (56) 51,9% (43,9) 62,3% (79,6%) 64,3% (8,2%)
2016 68% (62) 72,7% (49,3) 52,7% (76,2%) 46% (12,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: