65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Kuchařské práce

Tříletý učební obor typu E. Obor má rozšířenou praktickou výuku a na žáky jsou kladeny menší nároky v teoretické výuce.

Projekt podporují: