66-51-H/01 Prodavač

Prodavač květin - florista

Obor určený pro chlapce i dívky. Dosaženým stupněm vzdělání je střední vzdělání s výučním listem. Úspěšní absolventi mohu získat střední vzdělání s maturitou na nástavbovém studiu. Žáci získávají návyky a dovednosti v květinářství a dovednosti spojené s prodejem. Naučí se množení, ošetřování a pěstování rostlin ve sklenících i ve volné půdě. Umí nakupovat a ošetřovat rostliny. Učí se aranžovat květiny k různým slavnostním příležitostem. Získají znalosti v podnikání a obchodní činnosti. Uplatnění nachází zejména v povolání florista a v provozních funkcích. 

Projekt podporují: