26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik – robotizace

Studijní obor Mechanik – elektrotechnik, je obor se širokým základem a se specializací ve vyšších ročnících. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblastí automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji. Absolvent se uplatní především na poli obsluhy a údržby automatizovaných a robotických pracovišť. Absolvování oboru vytváří předpoklad pro úspěšné studium vybraných odborných technických vysokých škol.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,2% (74,2) 57,9% (41,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 92,0% (86,3) 78,6% (63,6) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 86,3% (60) 87,9% (44,7) 87,1% (88,9%) 100% (0%)
2019 6,4% (43) 5,6% (13,8) 5,6% (33,3%) 12,8% (33,3%)
2018 75% (56) 34,2% (23,5) 24,2% (50%) 24,2% (25%)
2017 39,7% (50) 13,2% (27,7) 24,8% (50%) 32,2% (25%)
2016 93,3% (64) 89,1% (50,7) 66,4% (75%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: