82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

Absolvent oboru se uplatní v oblasti rukodělné výroby hudebních nástrojů, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Uplatní se při stavbě strunných nebo klávesových nebo dechových a bicích nástrojů. Absolvent je připraven vyrábět součásti a dílce hudebních nástrojů, provádět jejich celkovou montáž, montáž a seřízení mechanismů, povrchové úpravy, uměleckořemeslné práce při jejich stavbě a jejich ladění. Ovládá rekonstrukce a opravy hudebních nástrojů soudobých i historických. Je schopen pracovat v procesu prodeje hudebních nástrojů. Uplatnit se může rovněž v rámci technické přípravy výroby i jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast výroby. Díky znalostem materiálů a starých povrchových úprav je schopen pracovat na úseku restaurování nábytku. Žáci oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů mohu získat školní stipendium i stipendium  Karlovarského kraje.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 29,0% (52,6) 30,8% (26,7) 65,4% (75%) 41,1% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 33,0% (46) 2,7% (10,5) 16,1% (40%) 6,3% (40%)
2018 - - - -
2017 96,4% (68) 96,4% (57,8) 50,9% (60%) 13,6% (40%)
2016 51,8% (52) 76,3% (40,3) 93,0% (83,3%) 56,1% (16,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: