63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání – management kvality

Absolvent se uplatní na trhu práce především jako manažer kvality junior, dále jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného odborného zaměření (např. strojírenského, chemického, řízení kvality/jakosti apod.). Absolvování oboru vytváří předpoklad pro úspěšné studium vybraných vyšších odborných a vysokých škol ekonomického zaměření.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 67,2% (75,8) 63,8% (44,7) 4,5% (42,9%) 2,3% (57,1%)
2017 22,9% (60,0) 17,7% (27,4) 10,3% (50%) 29,1% (25%)
2016 36,8% (67,4) 29,8% (39,7) 23,4% (66,7%) 25,1% (22,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,5% (44) 21,5% (21,8) 23,3% (60%) 100% (0%)
2019 8,9% (44) 6,5% (17,8) 13,1% (50%) 100% (0%)
2018 49,7% (56) 53,6% (35,1) 15,1% (50%) 2,8% (50%)
2017 85,5% (64) 73,2% (49,4) 18,4% (54,5%) 14,0% (36,4%)
2016 81,7% (64) 94,9% (59,2) 61,1% (77,8%) 28% (22,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: