79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

ECCE HOMO

Pro žáky z 5. tříd ZŠ

Zaměření studia je všeobecné, žáci získávají vzdělání rovnoměrně ve všech vzdělávacích
předmětech
Od druhého ročníku druhý cizí jazyk

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 59,3% (78,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 64,9% (98,4) 31,1% (72,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 57,6% (92,6) 43,3% (74,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 46,6% (92,6) 54,2% (85,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 54,3% (94,7) 27,8% (80,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 77,8% (84) 82,3% (77,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 8,8% (64) 24,9% (62,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 65,8% (76) 82,6% (79,8) 12,1% (88,9%) 5,8% (11,1%)
2017 24,2% (66) 33,3% (68,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 15,3% (64) 11,3% (59,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 31,3% (77) 45,8% (72,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 79,9% (84) 59,8% (78,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 75% (84) 52,4% (76,7) 28,2% (95,8%) 21,0% (4,2%)
2017 50,8% (82) 48,8% (79,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 38,4% (80) 47,6% (78,5) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: